Project Description

BELLAGIO és un  duet format per una vocalista mezzosoprano i un músic teclista y cantant (tenor). Està enfocat a events de tota mena, amb un gran ventall d’estils. Per a públics de totes les edats, poseeixen molta experiència en combinar el repertori y connectar amb el públic.

Esther Valestegui, cantant molt qualificada, compta amb l’experiència i formació de més de 20 anys i ha treballat en prestigioses formacions, orquestres i conjunts de ball.

Així mateix,  Xavi Delgado als  teclats i la veu, és també un músic professional encarregat de la direcció musical